Zamanlama yöntemiyle ötegezegen keşfi

Özet: 
Zamanlama yöntemi, önceden gezegen, kahverengi cüce ya da yıldız bileşen barındırdığı tespit edilen sistemlere kütle çekimle bağlı ancak başka bir yöntemle saptanamayan cisimlerin keşfedilmesine dayalı bir yöntemdir. Temelde geçişi gözlenen bir gezegen barındıran istemlerde geçiş zamanları değişim yöntemi (ing. Transit Timing Variation Technique, TTV) ve çift yıldız sistemlerine kütleçekimle bağlı ilave cisimlerin belirlenmesine dayalı çift yıldız örtme zamanlaması yöntemi (ing. Eclipse Timing Variation, ETV) olarak iki ana başlık altında değerlendirilebilir. Her iki yöntemde gözlenen geçiş ya da tutulma olaylarının zamanlarının, olası ek bileşenler nedeniyle sistemin ortak kütle merkezi etrafındaki hareketinden kaynaklanan ışık zaman etkisi (ing. Light Time Effect, LiTE) ve bu ek bileşenlerin gözlenen sistemin yörüngesi üzerindeki kütle çekim etkilerine (ing. Orbital perturbations) bağlı olarak değişiminin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu gözlem projesinin amacı seçilmiş cisimler için bu etkileri duyarlı gözlemlerle saptayarak, başka bir yöntemle gözlenememiş olası ilave / yeni cisimleri belirlemektir. Bu gözlem projesiyle daha önce etrafında gezegen keşfedilmiş, ancak dikine hız gözlemlerinde tek bir gezegenle açıklanamayacak; gözlemsel hataların üzerinde artıkların bulunduğu, dış merkezliliği yüksek yörüngelerde dolanan ve literatürde zamana iyi dağılmış geçiş gözlemleri bulunan sistemlerin gözlenmesi ve geçiş zamanlarının hassas bir şekilde tespit edilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde grubumuzca yakından takip edilen ve doktora öğrencisi Ekrem Murat Esmer tarafından T100 teleskobundaki çeşitli gözlem projeleriyle gözlenen, gezegen kütlesinde ilave cisimleri barındırdığı önerilmiş ya da bundan şüphelenilen çift sistemlerin de minimum zamanlarının elde edilmesi ve literatürdeki minimum zamanlarla birlikte analiz edilmesi hedeflenmiştir.
-A +A