TÜBİTAK
ULUSAL GÖZLEMEVİ
Ara

Fırsat Gözlemleri

TUG teleskoplarında Fırsat Gözlemleri yürütmek için gerekli esaslar TUG Akademik Kurulu'nun 14 Temmuz 2014 tarihli (2014/6 no'lu) toplantısında yeniden değerlendirilerek güncellenmiş ve 19 Temmuz 2014 tarihli (2014/7 no) TUG Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

1- FIRSAT GÖZLEMİ (FG - TOO: Target OOpportunity) 

Genel anlamda beklenen fakat kesin zamanı belli olmayan gök olayları Fırsat Gözlemleri (FG) kapsamında değerlendirilir. Bu tür gök olayları geçicidir (transients) ve takip gözlemleri (follow-up) veya ulusal/uluslararası kampanya gözlemlerini gerektirir. Bu tür gözlemler için TUG’a her dönem proje başvurusu yapılmalıdır. Fırsat Gözlemi, olayın anlık olmasından dolayı önceliklidir. Yürüyen proje, zamana bağlı ve Akademik Kurul'un bu konuda ek değerlendirmesi ile bilgi notu var ise proje sahibinin izni olmadan Fırsat Gözlemi için kesilemez. Bu tür projeler TUG web sitesindeki proje zaman tahsisi tablolarında belirtilecektir. 

FG başvurularında aşağıdaki kurallar göz önüne alınır. 

FG-1 Fırsat gözlemleri TUG Müdürünün yetkisindedir. 

FG-2 FG, T100 teleskobu için önemli ve önceliklidir. Fakat gerektiğinde TUG'daki diğer teleskoplar için de uygulanır. Yürüyen proje, zamana bağlı ve Akademik Kurul'un bu konuda ek değerlendirmesi ile ilgili bilgi notu var ise proje sahibinin izni olmadan Fırsat Gözlemi için kesilemez. 

FG-3 FG’lerin mümkün olan en kısa sürede başlayabilmesi için o gecenin proje yürütücüsünün (PY) hassasiyet göstermesi beklenir. 

FG-4 Oluşan gözlem fırsatına bağlı olarak gecenin bir kısmı veya tamamı FG için kullanılabilir. 

FG-5 FG’den elde edilen ilk sonuçların duyurusunda (GCN, ATel, IBVS gibi) gözlemi yapan da ortak yazarlar arasında yer alacaktır. 

FG-6 PY ve gözlemcisi, bu gözlemlerden ileride oluşabilecek bilimsel yayına da ortak yazar olabilir. 

FG-7 FG nedeniyle gözlem zamanı kaybına uğrayan proje için telafi zamanı sağlanacaktır. 

 

2- MÜDÜR YETKİ ZAMANI (MYZ - DDT: Director Discretionary Time) 

Beklenmeyen, ani ve acil gözlem gerektiren gök olayları MYZ kapsamında değerlendirilir. MYZ için dönem başına en çok %5 zaman ayrılabilir. Bu tür gözlemler için TUG’a proje başvurusu gerekmez, ancak TUG Müdürü AK’dan görüş isteyebilir. MYZ başvurusu aşağıdaki kategorilerden birisini sağlamalıdır: 

MYZ-1 Ani ve beklenmeyen, FG sınıfına giren ancak proje başvurusu olmayan ve acil gözlem gerektiren gök olayları. 

MYZ-2 Güncel ve rekabet içeren konularda gözlem zamanı başvurusu. 

MYZ-3 Hızlıca uygulanarak çok önemli sonuçlar üretebilecek, yakın zamanda yapılmış yer ve/veya uydu tabanlı programların takip gözlemleri için gözlem zamanı başvurusu. 

MYZ-4 Yapılabilirliği riskli ve kısa süre gerektiren deneme gözlemleri. 

 

3- GAIA FIRSAT GÖZLEMLERİ 

TUG'un T60, T100 ve RTT150 teleskopları ile belirli oranlarda desteklediği GAIA Fırsat Gözlemleri çerçevesinde oluşan GAIA alarmlarına cevap verilmektedir. T60 sürekli olarak GAIA alarmlarını dinleyip uygun olanlarına cevap vermektedir. T100 ve RTT150 teleskoplarının GAIA alarmlarına nasıl cevap vereceği de TUG Akademik Kurulu'nun 13 Temmuz 2015 ve 26 Ağustos 2015 tarihli toplantılarında tartışılmış ve aşağıdaki karar alınarak TUG Yönetim Kurulu'nun 28 Ağustos 2015 tarihli toplantısında onaylanmıştır. 

"GAIA alarmlarını takip edecek olan ve TUG'da geliştirilen yazılım T100 ve RTT150 teleskoplarında kurulu olacak, gece içinde GAIA alarmı geldiği zaman o anda yürütülen projenin nesnesiyle/konusuyla ilgili ise proje kapsamında düşünülecek; ilgili değil ise yürütücünün kararı doğrultusunda (projesi için telafi zaman talep etmemek ve GRB yayınına TUG bünyesinde ortak olmak koşuluyla) gözlem yapılacaktır." 

 

-A +A