TÜBİTAK
ULUSAL GÖZLEMEVİ
Ara

Proje Başvurusu ve Süreç İşletim İlkeleri

1- Proje yürütücüleri sadece öğretim elemanları değil, ilgili alanlarda lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler de olabilecektir. Lisansüstü öğrenciler "tez çalışmaları" ile ilgili gözlem projesi vereceklerse, mutlaka danışmanının onayının alınması, proje başvurusunda "Yardımcı Araştırmacı" alanına adının eklenmesi ve "Açıklama" kısmında danışmanının isminin ve tez türünün (Yüksek Lisans / Doktora) açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

2- Projede tez öğrencisi olması ya da gözlem verilerinin doktora ya da yüksek lisans tezlerinde kullanılacak olması proje başvurusuna öncelik kazandırmaz. 

3- TUG gözlem projeleri, verilen gözlem süresinin başarılı gerçekleşmesi durumunda, ulusal veya uluslararası düzeyde özgün değeri ve yaygın etkisi olan bir yayın çıkarma veya TUG gözlem projelerinin ihtiyaçları doğrultusunda varsa eksiklikleri giderme, kalibrasyon, standard belirleme gibi gözlemevinin ihtiyaçlarına cevap verme amacına yönelik olabilir. 

4- Proje yazım dili Türkçe olmalıdır. 

5- Bir araştırmacı AYNI ANDA TOPLAM 4 AKTİF PROJEDE YÜRÜTÜCÜ olabilir. Teleskopların gözlem zamanının etkin kullanılması açısından 4'ten fazla başvuru yapılabilir, ancak bu başvurular ayrı bir proje başvurusu havuzunda değerlendirilecektir. İlgili teleskopta zaman kalması durumunda bu havuzdaki başvurulara aldıkları puana göre zaman tahsisi yapılabilecektir. 

6- Proje başvurusu sırasında, öngörülen proje dönem sayısı ve tüm bu dönemler boyunca gözlenmesi planlanan nesne listesi açıkça verilmeli, başvuru formunda "Gözlenebilirlik dosyası" alanına Gözlenebilirlik sayfasından yararlanarak ve Mode --> Starobs, Options --> GIF [attachment] şeklinde seçilmesine dikkat edilereküretilecek grafiklerin bulunduğu dosya "GIF/JPG/PNG vb" resim formatında yüklenmelidir. Başvuru sırasında ilgili döneme ait gözlenmesi talep edilen nesnelerin gözlenebilirlikleri ayrıca TUG-PTS tarafından otomatik olarak hesaplanmakta, gözlenemeyecek olanlar için uyarı çıkmaktadır. Robotik T60 teleskobu için verilen nesnelerin gözlenebilirlik grafiği tüm gözlem dönemini kapsamalıdır. Diğer teleskoplarda; 

- Zamana bağlı projelerde her nesne için istenen geceye ait grafik "Mode --> Staralt", Options --> GIF [attachment] seçeneği ile üretilerek verilmeli, nesne sayısı fazla ise başvuru döneminde hedeflenen nesnelerin grafikleri verilmeli. 

- Zamana bağlı olmayan projelerde ise grafikler "Mode --> Starobs", Options --> GIF [attachment]seçeneği ile hazırlanmalı, gözlem yapılması istenmeyen geceler gerekçesi ile birlikte (Ay'a yakınlık, ufka yakınlık, evre tutmaması vb) mutlaka başvurunun "Açıklama / Description" kısmında belirtilmelidir. 

Projenin başarılı kapatılabilmesi için hedeflenen çıktı türü (makale, bildiri, poster, tez, veri merkezlerine destek veren uzun vadeli alınan veriler ve teknik raporlar vb) başvuruda açıkça belirtilmelidir. 

7- Yürütücü projesini birden fazla döneme yayabilir. İlk başvuru sırasında "Yeni Proje" seçtikten sonra diğer dönem başvurularında "Devam Projesi" seçmelidir. Buna göre; 

a) Devam projesi durumunda TUG-PTS'de yalnızca "Yardımcı Araştırmacılar, Filtreler, Açıklama, Ara Rapor ve Gözlem Nesneleri" alanları güncellenebilecektir. Devam başvurularında, projenin o gün itibariyle geldiği durumu, devam gerekçeleri, gözlemlerin değerlendirmesi ve varsa makale, tez gibi ürünler hakkında bilgi TUG-PTS kullanıcı arayüzünde bulunan Ara Raporlar bölümünden sözkonusu proje için oluşturulmalıdır. 13 Temmuz 2015 tarihli Akademik Kurul toplantı kararı ve 16 Mart 2019 tarihli toplantıdaki güncelleme uyarınca bu rapora "0-1.2" arasında bir Performans Puanı verilecektir. Bu puan ile projenin ilk başvuruda aldığı puan çarpılarak sözkonusu başvuru dönemi için projenin bir değerlendirme puanı oluşacaktır. Bu sayede elde edilecek sonuç puan bir anlamda proje yürütücüsünün "Ara Rapor" sunumunu gereği gibi yapıp yapmadığının bir ölçüsü olacaktır. 

b) TUG Proje Takip Sistemi'ne kayıtlı olmayan eski devam projelerinde ise "Yeni Başvuru" yapılıp yine "Açıklama" kısmında devam projesi hakkında yeterince ayrıntılı bilgi verilmelidir. Bu şekilde başvurusu yapılan "Devam Projeleri" Akademik Kurul tarafından tıpkı "Yeni Proje Başvurusu" gibi değerlendirilecektir.

c) 2021/03 no'lu Akademik Kurul Kararı'na göre 5 ylını doldurmuş gözlem projeleri bu süreçte yapılan yayın durumuna göre "YAYINLI/YAYINSIZ" olarak kapatılacaktır. Yürütücü geçerli bir neden ile projesini devam ettirmek istediği taktirde bu isteğini TUG-PTS Talep Modülü'nü kullanarak (Diğer Talepler) iletmeli ve AK değerlendirmesine sunmalıdır.

8- Gözlem günü gözlemcisi bulunmayan (uzaktan yapılan gözlemler için de geçerli) projeler için gecenin kullanılması veya nasıl değerlendirileceği TUG Müdürü'nün kararına bağlıdır. 

9- Akademik Kurul tarafından reddedilen proje başvuruları, reddedilme gerekçeleri ile birlikte TUG-PTS üzerinden yürütücüye duyurulur. Kabul edilen projeler de yine TUG-PTS üzerinden yürütücülere duyurularak TUG web sayfasında ilgili teleskoba ait zaman tahsisleri şeklinde ilan edilir. 

10- Yürütücü, başvuruda talep ettiği gözlem dönemlerini tamamladıktan sonra TUG-PTS'de "Proje Kapatma" bölümünde ilgili seçenekleri doldurarak projenin durumunu Akademik Kurul onayına sunar. (Ayrıca bkz. Proje Kapatma)

11- Fırsat Gözlemleri veya Müdür Yetki Zamanı (FG,MYZ) şeklindeki gözlem başvurularının olağan fırsat gözlemlerine göre önceliği vardır. 

12- Proje yürütücülerinin gözlem gecelerinde, proje tekliflerinde sunduklari nesnelerin haricinde ilave nesneleri gözlem programina almamaları / önermemeleri gerekmektedir. Ancak, son anda gelişen acil nesne değişikliklerinin olması durumunda TUG Yönetimi'nin mutlaka bilgilendirilerek onayının alınmasi gerekmektedir. 

13- Atmosferik ve/veya teknik sınırlamalardan dolayı gözlem programını başlatma, durdurma veya devam ettirme yetkisi, proje gözlemcisinde değil, ilgili teleskobun TUG gözlem sorumlusundadır. 

14- Proje yürütücüsüne TÜBİTAK 1001 türü veya hızlı destek türü benzeri TÜBİTAK panelleri için gerekiyorsa TUG Akademik Kurulu'ndan "Gözlem Yapılabilirlik Onay Formu - GYOF" alır. Bunun için Gözlem Yapılabilirlik Onay Formu doldurulmalı ve e-posta ile TUG bilgilendirilmelidir. 

15- TUG teleskopları ile gözlem yapan gözlemciler TUG'dan ayrılmadan önce kendi verilerini, sorumlu gece gözlemcisinin denetiminde Hard Disk, DVD, CD veya FTP gibi olanaklarla alabilirler. Bunun için gerekli malzemeleri TUG'a gelirken yanlarında bulundurmaları önemle hatırlatılır. 

16- Gözlem projeleri ilk verilirken sunulan hedef cisim havuzu PTS'de sabitlenmektedir. Bu nedenle proje yürütücüsünün ileride vereceği devam projesi taleplerinde, Akademik Kurul onayı olmaksızın projeye yeni nesne eklenmesi mümkün değildir (2020/05 AK, 2020/06 YK). Yeni nesne gözlenmesi ihtiyacı durumunda, proje yürütücüsünün bu değişiklik/güncelleme talebi önerisini (gözlem gecesine en geç 3 gün kala) gerekçesiyle birlikte TUG Müdürlüğü'ne iletmesi gerekir. TUG Müdürlüğü bu talebi Akademik Kurul önerisine sunar ve verilen karar proje yürütücüsüne bildirilerek projenin nesne gözlem havuzu bu çerçevede güncellenir (2020/11 AK, 2020/12 YK).

17- Proje değerlendirmelerinde AK tarafından 16 puanın altında takdir edilen (Devam veya Yeni) proje başvuruları, gözlem zamanı tahsisi yapılmaksızın, AK tarafından önerilecek revizyonlar yapıldıktan sonra, ileriki dönemlerde tekrar sunulmak üzere, proje yürütücüsüne iade edilecektir. (2020/08 AK ve 2020/09 YK). 

     23 Şubat 2013 tarihli ve 2013/02 no'lu TUG AK Kararı uyarınca TUG teleskopları ile gözlem projesi yürüten araştırmacıların verileri gözlemlerini tamamladıkları tarihten 2 (iki) yıl sonra TUG arşivinde serbest kullanıma açılacaktır. 
 

 

İlgili teleskoba ait genel başvuruları ve dönemleri buradan kontrol edebilirsiniz.

 

-A +A