TÜBİTAK
ULUSAL GÖZLEMEVİ
Ara

Proje Yürütücüleri ve Gözlemcilerinin Dikkatine

1. TUG teleskopları Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan TUG Yönetim Binası'ndaki "Teleskop Gözlem ve Kontrol Odası" ndan kontrol edilmekte ve proje gözlemleri buradan Bakırlıtepe'ye yapılan yerel ağ bağlantısı ile uzaktan sürdürülmektedir. Pandemi süreciyle başlayan uygulama sonucu da proje gözlemcileri genellikle TUG'a gelmeden kendi üniversitelerinden yaptıkları "uzak bağlantı" yoluyla gözlemlere katılmaktadır. Bu sebeple gözlemcilerin, projelerine tahsis edilen günlerde TUG ağına uzak bağlantı sağlayabilmeleri için aşağıdaki dökümanları incelemeleri ve TUG Bilgi İşlem Birimi ile "tug.sistem@tubitak.gov.tr" adresi üzerinden irtibata geçmeleri önemlidir.

- TUG Teleskopları Uzak Bağlantı Kılavuzu

- TUG VPN Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

2. Gözlem programına, sadece ilgili araştırma projesinde yer alan kişi(ler) gözlemci olarak katılabilecektir. Zorunlu nedenlerden dolayı projede ismi yer almayan bir gözlemcinin katılmasının gerektiği durumda TUG Müdürlüğü'ne önceden bilgi verilmeli, söz konusu kişi daha sonraki gözlemlere de katılacaksa projeye yardımcı araştırmacı olarak eklenmesi için TUG Müdürlüğü'ne elektronik formda bir dilekçe sunulmalıdır. 

3. Gözlemleri Antalya'dan yürütmek isteyen gözlemciler, Antalya'ya gelmeden yaklaşık bir hafta önce "tug.bilgi@tubitak.gov.tr" adresine bir e-posta ile bilgi vermelidirler.

4. TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 09/06/2007 tarih ve 154 sayılı toplantısı 13. maddesi çerçevesinde; TUG Yönetim Kurulu'nun 12.04.2008 tarihli (2008/3 no'lu) ve 30.06.2019 tarihli (2019/6 no'lu) toplantısında aldığı kararlarla gözlemcilere verilecek yol desteği aşağıdaki kurallar çerçevesinde ödenmektedir. 

  • Proje gözlemcilerine çalıştıkları kurumun bulunduğu şehirlerden Antalya'ya geliş ve dönüşlerini karşılayacak şekilde yol gideri ödenir.
  • Proje gözlemcisinden seyahatini ekonomik yolla gerçekleştirmesi beklenir. Bilet ibraz edilememesi durumunda değerlendirme standart bir otobüs firması ücretlendirmesi üzerinden yapılır.
  • Seyahat giderlerinde (otobüs, uçak, tren, vb) ödenebilecek toplam tavan ücret 500 TL olarak belirlenmiştir. Seyahatini özel araç ile gerçekleştirmek isteyenler Özel Araç tercihini belirtir dilekçeyi Görev yolluğu Formu'na eklemelidir. Özel araç sözkonusu olduğunda aynı güzergaha karşılık gelen standart bir otobüs firması ücretlendirmesi esas alınarak ödeme yapılır.
  • Gözlem projesi çerçevesinde, proje gözlemcisi yanında eğitim amaçlı katılan bir yardımcı gözlemcinin yol giderleri en çok iki kez olmak üzere yukarıdaki koşullar çerçevesinde ödenir.

5. Gözlemciler, Antalya'ya gelmeleri durumunda; Antalya otobüs terminalinden veya Antalya havalimanından, seyahat şirketlerinin sağladıkları şehiriçi servisleri ve Havaş / 600 no'lu belediye otobüsleri kullanarak Akdeniz Üniversitesi'ne, oradan da kolayca TUG Yönetim Binası'na (Üniversite içi ücretsiz ring araçlarla) ulaşabilir ve aynı şekilde dönüşlerini gerçekleştirebilirler. Gözlemci, Antalya içinde TUG Yönetim Binası'na ulaşmak üzere kullanacağı her türlü aracın ulaşım bedelini kendisi karşılamalıdır. 

6. Gözlemcilerin, proje gözlemlerinin olduğu gün en geç saat 18:00'a kadar Yönetim Binamızda olmaları gereklidir ve talep edilmesi durumunda Yönetim Binası'ndaki dinlenme odalarında konaklama yapılabilir. Gözlemlerini bu şeklide gerçekleştirecek gözlemcilerin günlük iaşe giderleri sunacakları belge kapsamında (Örnek dilekçe) karşılanacaktır.

7. Seyahat masrafı ile ilgili YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ formu ile ulaşımda Özel Araç tercih edilmesi durumunu belirtir dilekçe gözlemci tarafından TUG'a gelmeden önce doldurulmuş olmalı ve TUG Yönetim Binası'nda bilet asılları ile birlikte Satın Alma Birimi'ne teslim edilmelidir.  Yolluk ödemeleri, yukarıda belirtilen "YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ" formunda yazılı olan araştırmacının kendi adına açılmış banka hesabına yaklaşık bir ay içinde yapılır. Bu nedenle hesabın size ait olmasına ve banka bilgilerinizin doğruluğuna dikkat ediniz.

 

Son Güncelleme: 6 Aralık 2022

-A +A